Warning: Undefined variable $mobile in /DISK2/WWW/czech-games.net/mafia/wp-content/plugins/smooth-page-scroll-to-top/smooth_scroll.php on line 24 Návod na kampaň – Mafia, Mafia 2 & Mafia 3

Návod na kampaň

Nejprve všem doporučuji, aby si prošli tutoriál. Zjistíte ovládání (schování zbraně, odhození zbraně, ovládání auta apod.). Návod je určen pouze pro tento web. Je tedy přísný zákaz ho kopírovat!

1 mise: Nabídka, která se neodmítá

V úvodním intru budete velmi rychle uvedeni do příběhu. Jste taxikář. Seznámíte se se Samem a Paulim.Budete muset setřást jejich pronásledovatele. Podle mne je nejlepší se na ulici s autem otočit a pak zahýbat za rohy. Když vás dojedou, tak na vás tlačí z levé strany, takže je dobré jezdit blízko chodníků, protože vaši pronásledovatelé budou narážet do lamp a to je bude zdržovat. Až je setřesete, ukážou se vám na monitoru hodiny a Paulie vám řekne, ať je dovezete do Salieri baru. Podle mapy (TAB) dojeďte na určené místo. Potom cvakne další intro a v něm vás Sam dá tučnou odměnu.

2. mise: Uprchlík

Nejdříve musíte taxíkem odvézt 5 zákazníků (k tomu používejte mapu), ale POZOR nesmíte přejíždět chodce, jinak byste začínali od posledního zákazníka. V intru si pak dáváte pauzu a v tom vás napadnou ti dva chlapi z minulé mise (jsou to zaměstnanci od Dona Morela). Po intru se orientujte podle kompasu vlevo nahoře a podle zelených šipek, které uvidíte při svém útěku. Až dorazíte do Salieri baru, začne intro, kde oba chlápky zastřelí.

3. mise: Molotov party

Seznámíte se se všemi členy rodiny. Opatříte si zbraně a vyjedete. Když dojedete na místo určení, Paulie vám něco řekne (vyslechněte ho)! Sejměte hlídače „bejzbolkou“ a také s ní rozmlaťte jedno auto na ostatní dvě auta použijte Molotovovy koktejly. Vezměte si auto z kůlny a jeďte zpět do Salieri baru.

4. mise: Běžná rutina

V intru dostanete za úkol vybrat výpalné. Vyzbrojte se a vezměte si auto. Dojeďte pro výpalné. Pojedete celkem třikrát. V Clarkově motelu se stane podraz. Zastřelte psa. Vylezte po bednách ze zadu motelu. Na Záchodě vpravo je chlapík. Zabijte ho. Po schodech přiběhnou další. Zastřelte je. Jestli jste to koupili, jděte vpravo do pokoje a pak do koupelny. Je tam lékárnička. Jděte dolů zastřelte další tři chlápky a taky boxera. Vezměte si Thomson. Jděte k Samovi. Pak se ukáže, že to boxer přežil. Zastřelit znova. Pak rychle nasedněte do auta a jeďte za chlapíkem s penězi. V tunelu se dostaňte před něj a brzděte ho. Po chvíli zastaví. Vystupte a zastřelte ho. To je vše.

5. mise: Fairplay

V intru dostanete informace. Dojeďte na místo určení. Hlídač vás zavede k formuli. Dojeďte k Lucasovi. Odvezte formuli zpět na závodní okruh. Pak se vraťte do Salieri baru.

6. mise: Fairplay (druhá část)

V intru přijdete do Salieri baru a tam se dozvíte, že musíte jet závody. Jeďte na závodní okruh. Po intru se ocitnete na okruhu. A teď máte 2 možnosti: buď závod vyhrajete regulérně, anebo použijete „fígl“. Ten zní: U prvního „čekpointu“ (zabarikádovaná cesta) objeďte barikády a na konci cesty zmáčkněte NULU, hodí vás to před start, ale kolo se bude počítat. Potom si vychutnejte vítězství. Po dalším intru si zajeďte k Lucasovi. Ukáže vám kde a jak ukradnete jedno moc hezké autíčko. Dojeďte si pro něj. Potom se vraťte do Salieri baru.

7. mise: Sára

V této misi musíte doprovodit Sáru domů. Když vejdete do uličky, nasaďte si boxer, protože vás napadnou 3 chuligáni. Zmlaťte je a pak utíkejte za Sárou, která vešla do uličky vlevo. Zase musíte zmlátit další 2 chuligány. Pak už jen jdete za Sárou až domů. Pak je postelové intro.

7. mise: Radši si zvykej

Nejdříve musíte zajet za tlustým Bifem (nejlepší je, vzít si žlutý Lassiter). Řekne vám, kde se scházejí chuligáni. Dojeďte na místo určení a počkejte, až vám Paulie dá instrukce. Zmlaťte chuligány (usmrtíte je jednou ranou, která je mířena ze zadu na hlavu, jinak je musíte mlátit dokud neumřou). Potom vytáhněte bouchačku a běžte po schodech nahoru. Seskočte. Zbytek chlapů postřílejte. Potom skočí intro. Po intru musíte pronásledovat hlavy gangu. Jeďte za nimi. Teď jsou dvě možnosti: buď do nich budete cestou narážet a oni zemřou v autě, nebo je jen pronásledujte a u jedné křižovatky skočí intro, jak narazí do zdi.

8. mise: Kněz

Od Franka dostanete instrukce. Zajeďte tedy do hotelu. Nejlepší způsob, jak pobít ochranku, je, že si cestou opatříte „bejzbolku“. Postupně od hora pobíjejte chlapíky v černém. Skončete u recepčního. Potom vytáhněte bouchačku a zbytek postřílejte (můžete si vzít brokovnici od recepčního). Až je všechny postřílíte, jděte za prostitutkou. Je v druhém patře. Potom se vraťte na recepci a vezměte si klíč a ozdravte se. Ředitel je úplně nahoře. Otevřete dveře jeho kanceláře, ale POZOR má tam ještě jednoho chlapíka z ochranky. Zastřelte je oba. Vezměte ze stolu dokumenty a položte bombu. Pak utíkejte zpátky na chodby. Cvakne intro, jak skáčete na vedlejší barák. Nyní se musíte doslova prostřílet policisty. Jděte ke schodům, ale hned se vraťte. Pod vámi se objeví první policajti. Postřílejte je. Jděte po schodech nahoru, pak vpravo, potom dveřmi. Dostanete se na další barák. Jděte na nejvyšší místo domu. Přeskočte (s rozběhem) na další dům. Potom přejděte na další dům. Skrčte se, protože na střeše proti vám je polda. Zastřelte ho. Sejděte dolů až k schodům. Jděte na druhý schod. Pak se rychle vraťte zpět na střechu. Na střeše vlevo a pod vámi se objevili policisté. Zastřelte toho na střeše a pak ty dole. Seběhněte dolů. Na střeše vlevo jsou další dva poldové. Zastřelte je. Posbírejte munici. Jděte po dřevěném lešení až k žebříku. V intru přejdete na kostel. Připravte si brokovnici a jděte dolů. Ozdravte se a pokračujte dolů. Skočí intro. Po něm odstřelte dva chlapíky, kteří jsou hned u vás. Pak si vezměte Colt 1911 a zastřelte zbytek. Vyběhněte na balkon a počkejte, až přijdou další mafiáni. Postřílejte je. Pak je intro. Po intru jste před kostelem. Schovejte zbraň a utíkejte doprava za kostel. Počkejte až skončí pátrání. Pak si ukradněte nějaké auto a vraťte se do Salieri baru.

9. mise: Výlet do přírody

V intru vám Frank řekne, ať jedete za Paulim, aby jste jeli pro alkohol. Vezměte si auto od Ralpha. Paulie vám dá zbraně. V intru jedete na farmu za městem. Zjistíte, že něco není v pořádku. Jděte až dozadu k náklaďáku. Zjistíte, že řidič je mrtvý. Zabijte tři chlapíky. Dva jsou před a jeden za vámi. Jděte rovně k nejbližší stodole. Vyčistěte ji. Jděte vpravo a schovejte se za smrk. Zabijte dva mafiány, kteří vyběhnou z budky. Totéž se opakuje ještě jednou o kousek dál. Potom utíkejte za Paulim a zabijte další dva muže v černém. Potom jděte k červené stodole. Paulie vypáčí dveře. Zabijte všechny. Dostanete se až k Samovi a Paulie odběhne pro náklaďák. V tom přijedou poldové s muži od Morela. Zabijte je. Až přijede Paulie, jděte dolů. Po intru jste v náklaďáku a musíte střílet do aut, co vás pronásledují. Střílejte na řidiče. Auta vás nesmí předjet! Po dalším intru jste opět u skladiště. Jeďte za Lucasem. Udělejte, co po vás bude chtít a vraťte se k němu. Ukáže vám, kde a jak ukradnete auto. Dojeďte si pro něj a vraťte se do Salieri baru.

10. mise: Omerta

V intru se dozvíte, že Frank zradil rodinu. Jeďte za Bifem, pak za malým Tonym a ten vás pošle za Joem. Joe bude zapírat. Střelte do něj a on vám to řekne. Jeďte na místo určení. Sledujte Franka až na letiště. Postřílejte Frankovu ochranku. Až je postřílíte, běžte za Frankem, který běžel s dalšími členy ochranky za garáže. Až zastřelíte ochranku, jděte k Frankovi. Nesmíte ho zabít. Ten vás požádá, aby jste našli jeho rodinu. Jděte k budově vlevo. Zastřelte ochranku a jděte dovnitř k rodině. Pak jděte zpět k Frankovi. Potom vás Frank požádá, aby jste zašli pro letenky. Jsou na stole na recepci. Jděte zpět k Frankovi. Řekne vám, kde jsou účetní knihy. Zajeďte tam. Pak jeďte za Lucasem. Vyřiďte jeho problém a vraťte se k němu. Řekne vám, kde je další auto a ukáže vám, jak se ukradne. Dojeďte si pro něj. Vraťte se do Salieri baru.

11. mise: Návštěva lepší společnosti

Don Salieri vám dá informace. Vyzbrojte se a vezměte si auto. Vyzvedněte Salvatora. Jeďte k vile. Zezadu je vchod. Salvator ho otevře. Tady je více způsobů, jak se dostat do vily. To nechám na vás. Jen si musíte vzít od prvního člena ochranky vlevo klíč. Jděte do pracovny. Je v prvním patře. Vychutnejte si intro. Jestliže zabijete jen první tři členy ochranky, pan Radní vystoupí a vy si potom ukradněte jeho auto. Nejdříve musíte ovšem zabít zbylé členy ochranky. Jestli však zabijete celou ochranku, pan Radní nevystoupí, ale odjede pryč. V tom případě jděte brankou, kterou jste se tam dostali, zase ven. Odvezte Salvator domů a vraťte se do Salieri baru.

12. mise: Skvělý obchod

V intru vám Paulie vše vysvětlí. Dojeďte na místo určení. Vyběhněte až úplně nahoru. Po intru se musíte prostřílet. Paulie a Sam se bohužel nekryjí, takže kvůli nim budete možná začínat vícekrát. Až se prostřílíte k patru, které je zataraseno auty, jděte s Paulim a Samem k zábradlí vpravo, protože po vás budou házet Molotovovy koktejly (budou dva). Až  všechny postřílíte, ukradněte auto a proražte zátarasy. Po rozmluvě běžte zase úplně nahoru a nasedněte do náklaďáku a jeďte ven. Potom vystupte a postřílejte mafiány vlevo. Pak už jen dojeďte do skladiště.

13. mise: Dobrou chuť

V intru vám Don Salieri řekne, že mu budete dělat bodygárda. Jeďte do Pepeho restaurace. Po intru se otočte a vyběhněte zadem. Zabijte psa a chlapíka v uličce. Vezměte si jeho Thomson a za rohem vpravo zabijte zbytek mafiánů. Potom jděte k autům, protože v okně je další chlap. Zabít. Jestli potom necvakne intro, tak jděte zase zadem a vejděte do dveří vlevo od zadního východu restaurace. Jestli tam někdo bude, zabijte ho. Po intru jeďte za Carlem. Jděte do jeho bytu (Salieri vás tam zavede). Seběhněte po požárním schodišti a zabijte Carla. Až ho zabijete vyběhnou jeho tři kamarádi. Nejnebezpečnější je ten v bleděmodrém tričku. Má pistoli. Zabijte je. Konec mise.

14. mise: Všechno nejlepší

Vincenzo vám v intru řekne plán. Vezměte si auto od Ralpha a jeďte do přístavu. U parníku prohledejte baráky. Jeden má otevřené dveře. Vejděte. Otvírejte další dveře, dokud se nedostanete k námořnickým oblekům. Až se Tom převlékne, jděte k parníku. Stráž vás prohledá a pustí vás dál. Po intru se ocitnete na parníku. Jděte úplně nahoru. Nahoře jděte na opačnou stranu než je podium. Zbraň je na záchodě s nápisem. Tom si zanadává. Jděte k plavčíkovi (je v pruhovaném triku úplně dole). Promluvte s ním (klíče vám dá až napodruhé). Za plavčíkem je další záchod. Vezměte si z něj kbelík. Jděte k záchodu nahoře. Tom ho umyje. Odhoďte kbelík a seberte zbraň. Schovejte ji a jděte plavčíkovi vrátit klíče. Musíte počkat na intro. Po něm jděte za pana Radního. Vytáhněte zbraň a zastřelte ho. Pak utíkejte dolů po levém schodišti k člunu. Naskočte. Konec.

15. mise: Bastard se štěstím

Toto je dlouhá mise. V první části se ho pokoušíte zabít v restauraci. Dojeďte k restauraci. Jděte k budce a zmáčkněte „action button“. Po intru se zbavte pronásledovatelů a vraťte se do Salieri baru. V druhé části vám připraví plán Vincenzo. Po intru si vezměte žlutého lassitera. Jeďte k morelovu domu. Počkejte až chlapík dokouří a až zajde do domu, dejte pod auto bombu (k přednímu levému kolu). V třetí části pojedete po intru do další restaurace. Jeďte na místo určení. Po intru, kde se Paulimu zasekne Thomson, se musíte zbavit pronásledovatelů. Pak se vraťte do Salieri baru. Ve čtvrté části jste jen jako pojistka. Po intru, které je fakt dobré, jeďte za Morelem. Jede do přístavu ve Works Quateru. Po dalším intru zastřelte chlapíky okolo vás. Vezměte si Thomson. Jděte za živým plotem vlevo. Za chvíli vyjedou dva náklaďáky. Zabijte posádku. Jděte dál podél zdi a zabíjejte chlapíky, kteří vám stojí v cestě. Až budete na konci, tak se schovejte za roh jedné budovy. Střelte do sudů, které jsou na vagónu za železnými bednami. Bude mohutný výbuch, který sejme čtyři chlápky (i ty na stožárech a ti dva dole hezky uhoří). Pak jděte k vagónu nalevo od výbuchu a odbrzděte ho. Rozjede se. Běžte za ním. Po intru zabijte všechny, co tam jsou. Ale POZOR mají brokovnice. Až zabijete i Morela, jděte do místnosti za ním. Je tam lékárnička. Potom se vraťte stejnou cestou, jakou jste tam přišli. Zabijte mafiány, kteří přijeli jako posily. Až se dostanete ke svému autu, jeďte k Lucasovi.Cestou si opatřete čtyřdveřák. Vyřiďte jeho problém a vraťte se k němu. Dá vám tip na auto. Dojeďte si pro něj a vraťte se do Salieri baru.

16. mise: Smetánka

Po intru si vezměte Silver Fletcher, ale pokud ho nemáte, vezměte si Thor 810. Jeďte k divadlu. Když tam přijedete, Morelo zrovna nastupuje do auta. Sledujte ho (jede na letiště).

Jestli naleziště nevjede, jeďte pořád za ním. Morelo pak dojede na konec mostu, který není dostavěný. V intru ho pak shodíte. Když vjede na letiště, rozbije se vám auto. Běžte na „ranvej“. Zabijte dva strážce. Utíkejte za letadlem. Paulie k vám přijede. Nasedněte. Až vám dá Paulie Thomson, střílejte do vrtulí letadla, dokud pásek nahoře na obrazovce nebude prázdný. Pak si vychutnejte intro. V obou případech odvezte Sama a Pauliho zpět do Salieri baru. Potom jeďte k Lucasovi. Vyřiďte jeho problém a vraťte se k němu. Pošlu vás pro auto. Až budete u té restaurace, zastavte u vchodu. Vystupte a ukradněte to auto. Potom zabijte policistu, co přiběhl. Vraťte se do Salieri baru.

17. mise: Volební kampaň

V intru dostanete informace. Zajděte si k Vincenzovi pro ten zázrak. Ralph vám dá auto. Jeďte do věznice. Až tam budete, jděte ze zezadu a zabijte dělníka. Schovejte ho do kanálu a sami tam vlezte. Jděte k druhému žebříku. Až vylezete, dejte se na opačnou stranu od mříží. V budově jsou dveře. Vejděte, běžte mřížemi a pak po schodech. Zastřelte chlapíky a posbírejte munici. Jděte mřížemi a ven z budovy na schodiště Schodištěm vně budovu se dostanete do dalšího patra, vejděte a vyražte další dveře. Zabijte další chlapíky. Až je postřílíte, objeví se ještě jeden s „bejzbolkou“. Zastřelit. Jděte projděte chodbou a ozdravte se. Jděte dál. Střílejte vše živé. Dostanete se k schodišti, které vede nahoru. Postupně střílejte chlapíky na schodišti. Až se dostanete úplně nahoru, projděte dveřmi a zaměřovací puškou zastřelte politika  (zaměřuje se písmenem S). Až ho zastřelíte, jděte zpět po schodišti, ale až úplně dolů. Venku zabijte psy. Ustřelte zámek u dveří. Jestli jste neschovali dělníka do kanálu, tak musíte odhodit všechny zbraně, protože vás venku bude policie prohledávat. Jestli jste ho do kanálu hodili, schovejte zbraň. Pak si zajeďte k Lucasovi. Vyřiďte jeho problém a vraťte se k němu. Pošle vás pro jedno dost dobré auto. U auta budou stát čumilové. Promluvte s nimi. Oni odejdou a vy si pak můžete v klidu ukrást to auto. Kdybyste je neposlali pryč, tak by přivolali stráže. Potom se vraťte do Salieri baru.

18. mise: Jen tak pro radost

Po intru si zajděte pro zbraň a auto. Jeďte na domluvené místo ve Works Quateru. Po intru jeďte s Paulim do přístavu. Až se vám uloží hra otočte to a zastavte na konci cesty, kterou jste tam přijeli (je to široká cesta, kde jezdí i tramvaje). Až přijede náklaďák, střelte po řidičovi. Jak vystoupí, zastřelte ho. Vezměte mu doklady a nasedněte do náklaďáku. Jeďte směrem k přístavu. Před mostem, pod kterým budete projíždět, vyházejte bedny z korby. Pak jeďte do přístavu. Až vás pustí dál, tak je nejlepší popřejíždět všechny stráže (mají brokovnice a Thompsny). Až je popřejíždíte, jeďte k spediční hale. Naproti ní je otevřená hala a stojí tam hlídač. Pokud jste ho ještě nepřejeli, tak ho zabijte. Pak jen naložte bedny a vraťte se na domluvené místo. Nakonec odvezte náklaďák do skladiště v Hobokenu. Potom už je jen intro. Konec.

19. mise: Melouch

Po intru pojedete s Paulim do banky. Jděte tedy za Paulim. Až budete v nadzemce, můžete si s ním promluvit. Vystupte ve stanici Down Town. Jděte do banky a vyslechněte si jeho plán. Až vyjdete z banky, Paulie vás pošle za Žlutým Pítem. Dojeďte za ním a vyberte si zbraně (nejlépe Thomson). Pak jeďte za Lucasem. Vyřiďte jeho problém a vraťte se k němu. Pošle vás pro dobré auto. Dojeďte na místo určení. Zataraste mu cestu a zastřelte řidiče (musíte mířit nad řidiče, jinak budete střílet do auta). Potom jeďte před Pauliho byt. Zarubte. Po chvíli Paulie nastoupí. Jeďte do banky. Zastřelte dva strážníky (jeden vyběhne od přepážek a druhý bude u prosklených dveří. Jděte prosklenými dveřmi. Nad vámi je další hlídač. Jděte dveřmi za mrtvolou. V chodbě je další hlídač. Jděte do dveří s nápisem Direktor. Zeptejte se ho, kde jsou klíče od trezoru. Jsou ve skříňce. Jděte zpět dolů. Za přepážkami jsou klíče od mříží. Jděte dolů. Odemkněte mříže a jděte dál. Zabijte strážníky (budou 2). Odemkněte další mříže a pak trezor. Vychutnejte si intro a běžte zpátky za Paulim. Pak vyběhněte ven a odjeďte na místo určení. Jestli vás pronásledují policisté, musíte je zabít. Pak se budete s Paulim radovat.Konec.

20. mise: Velké finále

V intru zjistíte, že je Paulie mrtvý. Až vyjdete ven z baráku, jeďte pro zbraně k Žlutýmu Pítovi (nejlépe Thompson).Pak jeďte za Lucasem. Vyřiďte jeho problém a vraťte se k němu. Dá vám tip na auto. Dojeďte si pro něj. Zastřelte psy a ukradněte ho. Pak jeďte za Samem do galerie. Po intru zabijte chlapíky kolem vás (jsou 3). Další dva vyběhnou ze dveří. Jděte do těch dveří a na konci stěny zahněte dveřmi doleva. Zabijte další dva chlápky. Až vyjdete z místnosti, tak se naproti vám objeví chlap s Thomsnem. Jestli ho nezabijete, nevadí, protože vám přiběhne přímo před zbraň. Jděte ve směru, odkud přiběhl. Zabijte mafiány u schodů (někteří teprve přiběhnou). Proběhněte kolem schodů na druhou stranu. Za vámi spadne granát. Pak přiběhnou další chlápci. Až je zabijete jděte po schodech nahoru. Po intru se schovejte za sochu. Zabijte chlapy nad vámi u zábradlí (2). Pak zabijte ty nahoře na schodech. Dobijte si a vyjděte po schodech. Budou tam další 3 chlápci. Pak jděte do dveří vpravo z pohledu od schodů. Jsou tam 2 chlapi s brokovnicemi a 2 s pistolemi. Zabít. Pokračujte a zabíjejte všechny, kteří vám přijdou pod ruku. Jděte vždy jen hlavními místnostmi. Dostanete se až k dvěma mafiánům s Thompsnama. Zabijte je a projděte dveřmi za nimi. Proběhněte kolem schodů, spadne za vámi další granát. Pak se ozdravte. Vyjděte nahoru, zabijte chlápka. Jděte doprava. Dostanete se do posledního patra galerie. Potom začne intro. Po něm počkejte, až si Sam vystřílí zásobník. Pak do něj střílejte, dokud neodběhne. Pak jděte směrem k němu. U předposlední lavičky se skrčte. Sam vyběhne zpoza rohu. Musíte ho trefit jako první, jinak vás zabije. Potom si vychutnejte intro (je dost dobré).

Toto je konec návodu na hru Mafia: The city of  Lost Haven.

Autor sekce: Filip Volný