Vendeta

Vendetta je zjednodušeně řečeno „krevní msta“. Msta mezi dvěmi znepřátelenými rodinami, která končí v době, kdy je prokázána přiměřená velikost cti (všichni z druhé rodiny musí zemřít, včetně veškerých příbuzných). Pokud jednou, tato „krevní msta“ začne, je nemožné jí zastavit.