Hodnosti mafiánů

Tradiční:

 • Capo di Tutti Capi (Šéf šéfů)
 • Capo di Capi Re (Král šéfa šéfů, označuje respektovaného starého, nebo už vysloužilého člena)
 • Capo Crimini (Kriminální šéf, Don – hlava kriminální rodiny)
 • Capo Bastone (Hlava bouchačů, podšéf, podřízený Capo Crimini)
 • Consigliere (Poradce)
 • Caporegime (Hlava řízení, kapitán, který velí „posádce“ asi deseti Sgarriste)
 • Sgarrista nebo Soldato (Voják, slouží mafii jako pěšáci)
 • Picciotto (Malý muž, nízká hodnost, slouží především jako „vymahač“)
 • Giovane D’Onore (Spřízněný člen, většinou bez sicilských nebo italských kořenů

Sicilská:

 • Capofamiglia – (Don)
 • Consigliere – (Kancléř nebo poradce)
 • Sotto Capo – (Podšéf)
 • Capodecina – (Šéf skupin nebo kápo)
 • Uomini D’onore – („Čestný muž“)

Americká:

 • Boss, Don
 • Underboss – (Podšéf)
 • Consigliere – (Poradce)
 • Capo, Captain – (Kápo, Kapitán)
 • Soldier – (Voják)
 • Associate – (Společník, nezapsaný člen)
 • Outsider – (je mimo rodinu, ale spolupracuje s ní)

Zdroj: http://cs.wikipedia.org