Warning: Undefined variable $mobile in /DISK2/WWW/czech-games.net/mafia/wp-content/plugins/smooth-page-scroll-to-top/smooth_scroll.php on line 24 Al Capone – Mafia, Mafia 2 & Mafia 3

Al Capone

(narozen 17. ledna 1899 New York – zemřel 25. ledna 1947)

Al Capone je v USA dodnes považován za symbol organizovaného zločinu. Obrovské bohatství získal hlavně pašováním alkoholu a jeho nelegálním prodejem. Kromě toho ovládl prostituci a hazard. Pověstná byla i jeho schopnost v uplácení kohokoli, zejména policie, politiků a právníků.

Alphonse nebo také Alfonso, zkráceně Al Capone se narodil v newyorské čtvrti Brooklyn jako čtvrtý z devíti dětí. Jeho rodiče byli chudí přistěhovalci z italské Neapole. Do školy chodil Capone pouhých šest let. Již ve škole se „proslavil“ krutostí – zbil učitelku. Od této doby se pak věnoval pouze svému „povolání“ zločince.  První zkušenosti nasbíral ještě jako výrostek v brooklynském „Bim Booms“ gangu. Později proslulému hráči kulečníku a expertovi na boj s nožem brzy otevřel náruč tehdy nejmocnější newyorský gang Johnyho Torria, který vydělával převážně na řízené prostituci. Zní to paradoxně, ale jeho pravá chvíle přišla se zákonem. Dne 17. ledna 1920 byl přijat osmnáctý ústavní dodatek, který zakazoval na celém území Spojených států výrobu a prodej alkoholických nápojů. Legální nedostupnost alkoholu a neexistence veřejných podniků s alkoholickými nápoji využili organizované klany, budované nejčastěji na příbuzenském, národnostním nebo územním principu, které začaly s tajnou výrobou alkoholu, s jeho pašováním z jiných států a zakládáním tajných hospod a barů.

Za jediný rok prohibice se údajně vypila 1 miliarda galonů (více jak 4,5 miliardy litrů) alkoholu. Během jednoho roku bylo uvězněno více než půl miliónů Američanů a 35.000 lidí zemřelo na otravu metyl- alkoholem. Do padělané whisky pokoutní výrobci také přidávali kyselinu sírovou, aby měla „říz“. Jen za šest let prohibice bylo vybráno 30 milionů dolarů pokut a uloženo trestů vězení v trvání 12.000 roků za překročení prohibičního zákona. Al Capone krutými metodami ničil zločineckou konkurenci a v ulicích amerických měst se rozpoutala válka gangů. Z pouličních bojů si Capone odnesl pověstnou jizvu na levé tváři, která mu vynesla v podsvětí známou přezdívku „Zjizvenec“.

Orgány spravedlnosti se marně snažily dostat Al Capona do vězení. Nemohly ho totiž přímo usvědčit z žádného těžkého zločinu. Tehdejší šéf FBI Edgar Hoover, který měl pouze 266 zvláštních agentů na celé Spojené státy s velmi omezenými pravomocemi, připravil na Al Caponeho léčku. S pomocí nastrčeného agenta jménem Mike Malone z ministerstva financí, který celý rok žil s mafiány se podařilo justičním orgánům shromáždit důkazy o porušení zákona o přiznávání daní z příjmu. Nelítostný mafián, který sám několik lidí utloukl k smrti byl nakonec odsouzen za daňový únik na jedenáct let vězení. Navíc musel uhradit 80.000 dolarů a všechny soudních výlohy.

Nejznámějším Al Caponovým krvavým podpisem byla hromadná poprava mužů konkurenčního gangu v garáži v severní části Chicaga v únoru 1929, známá jako masakr na Den svatého Valentina.  Na základě vědecké balistiky byl jako jeden z členů „popravčí čety“, která měla účast na hromadné vraždě usvědčen Fred R. Burke. Složité balistické expertízy provedl Calvin Goddard, původním povoláním lékař – kardiolog.
Šance na návrat do světa zločinu již nebyla pro nejpřísněji střeženého amerického vězně možná. V listopadu 1939 byl z důvodu pokročilého stadia syfilidy propuštěn z pověstného Alcatrazu a hospitalizován v baltimorské nemocnici. Jako osamocená lidská troska pak dožíval na své usedlosti na Floridě, kde také 25.ledna 1947 zemřel. Pochován je na chicagském hřbitově Mount Olivet vedle dalších asi dvousetpadesáti gangsterů. Mnozí z nich zemřeli buď přímo Al Caponovou rukou, nebo na jeho příkaz…

Zdroj: http://koczi.wz.cz