Salieri zbabělec

Když začneš mlátit Salieriho, tak zezačátku po tobě bude střílet, ale pak začne utíkat jako ti lidi z ulice:-D

Autor: volňas