Rychlé nabíjení

Ak vám dojdu náboje do Thopmsona a začne nabíjať tak spravte úskok a už budete mať nabité. Samozrejme, že zvuk nabíjania ešte stále bude. PRESNÁ MUŠKA!

Autor: Sam