Paulie nebo Sam v pevných předmětech

Chcete Paulieho nebo Sama skřípnout ve dveřích? Projděte dveřmi a zastavte se kousek za nimi tak, aby jeden z nich zůstal mezi futry (obr. 1). Teď stiskněte Action button a uvidíte jenom kousek z postavy, která byla mezi futry (obr. 2). Když poodejdete, dveře se otevřou a dotyčná postava pude za vámi. Zkoušeno ve dveřích: místnosti, kde se zadávají úkoly, dveře mezi Luigiho restaurací a chodbou, která vede na dvorek, Vincenzova dílna - oboje dveře.

Autor: Tommyk