Neviditelný Tommy

Když v misy Volební kampaň slezete po zabití politika dolu a chcete otevrit dvere na ulici, vemte si pred tim zbran Mosin a přepněte na dalekohled. Zmačkněte AB a až vylezete budete neviditelní. Když vlezete a zase vylezete do tramvaje, vse se zase vrati.

Autor: Dzig