Můžete chodit znova v hotelu

Je to mise Střechy, po té misi kde vyhodíš hotel Corleone do luftu. Běžíš po požárním schodišti nahoru, ale nahoře nepůjdeš do těch dveří, ale na opačnou stranu, tj. na ten barák vedle. Vylezeš na okrajovou římsu a skočíš na střechu hotelu Corleone, ale nedopadneš na ni, protože se propadneš na chodby hotelu, kde stojí policajti, ale jsou to jenom figuranti. Nedají se zabít a taky oni tebe ne, bo se vůbec nehýbou, ale už se od tama nedá dostat. Ale můžeš si chodit znova v hotelu.

Video: zde

Autor: Jarek Lojkásek