Mizející auta

Zaprvé musíte mít zapnutou naplno dopravu. Vyjeďte na venkov směrem ke Clarkovu Motelu. Hned jak se Vám načte venkov, zabrzděte. Jděte doleva ke zdi a podél ní dojděte na toto místo (1. obr.). Pak se otočte směrem k městu a koukejte se na auta, kterak z města vyjíždějí takovým zvláštním skokem a do města zajíždějí propadem do silnice (2. obr.). Přeji příjemnou zábavu.

Autor: Tommyk