Mise návštěva lepší společnosti bez střelby

Jděte doleva k soše,skrčte se a počkejte až přijde ten chlap pak řekněte salvatorovi aby počkal a toho chlapa sejměte ze zadu bassebalkou.Seberte mu klíč a pumpičku,řeknětě salvatorovi aby šel za váma a a jděte sejmout chlapa v altánku.Přijďte k altánku ze zadu a vlezte do něj.Nemusíte v ňem bejt opatrní protože on si vás stejně nevšimne sejměte ho bassebalkou a seberte mu pumpičku pak řekněte salvatorovi ať de za váma. Běžte po cestičce na pravý straně zahrady až budete na konci jedné strany toho lesíka vedle vás tam řekněte salvatorovi ať stojí a vy pozorujte trasu chlápka kterej chodí před vilou až pude na druhou stranu od vás tak za nim běžte a až se zastaví sejměte ho bassebalkou a seberte mu pumpičku pak dojděte pro salvatora a řekněte mu ať de za váma. vlezte do vili dveřma vlevo,dojďete po schodech nahoru,pak doleva na další schodiště a opět jděte úplně nahoru,běžte do prava a pak doleva do krátké chodby otevřete dveře naproti vám,skrčte se ajděte skrčený na druhý konec chodby otevřete dveře a jděte ještě kousek dál skrčený aby neviděli salvatora pak jděte do prava a do dveří naproti vám.Pak začne hrát intro jak salvator otvírá sejf. až skončí počkejte tak 2 minuty na místě a pak jděte stejnou cestou k velkému schodišti sejděte ho a jděte dveřmi ven na levé straně uvidíte posledního chlápka kterého sejmete pak už jen řekněte salvotorovi ať odemkne auto a po cestě vyjeďte pryč ze zahrady.

Autor: Jakub N.